Hallenåsen familiebarnehage ble startet i 2016. Vi holder til i Hallenåsen i Heggedal. Inne har vi lyse og romslige lokaler med mye tumleplass. Uteområdet er variert og kupert, og vi har sandkasse og lekestue, samt en liten lekeplass som nærmeste nabo. Hallenåsen er et rolig sted med lite trafikk som ligger tett inntil skogen.

Barnehagen har et rolig og oversiktlig miljø. Lek og bevegelsesglede er våre satsingsområder. Vi er en tilknytningbasert barnehage. Dette innebærer blant annet at vi vektlegger at hvert barn skal ha en nær og trygg relasjon til en voksen. Vi har tilbud om utvidet tilvenningstid som gjør at oppstarten blir god for barnet og foreldre. Vi er en liten barnegruppe der alle blir sett.  

Hallenåsen familiebarnehage ble 01.02.2019 godkjent for inntil 10 barn fra 0-6 år. Per i dag har vi 8 barn og 3 ansatte.

Våre ansatte

Barnehagelærer.. Mange års erfaring som pedagogisk leder i ordinær  barnehage. 

 Tobarnsmamma. Startet opp barnehagen i 2016.

Marit Kinserdal

Eier og pedagogisk leder

Flere års erfaring fra barnehage. Har jobbet i barnehagen siden august 2019. 

Hun bor i Heggedal og har selv to små barn. 

Elin Grønlund

Pedagogisk medarbeider

Utdannet idrettspedagog, mamma til en jente født i 2015, Har jobbet i barnehagen siden august 2017.

Ania Gaarder

Pedagogisk medarbeider